The process description of building of ship's air conditioning system in turnkey projects

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorNallikari, Matti
dc.contributor.authorKuokkanen, Toni
dc.contributor.departmentSovelletun mekaniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHäkkinen, Pentti
dc.date.accessioned2020-12-05T14:00:47Z
dc.date.available2020-12-05T14:00:47Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractDiplomityössä tutkitaan Aker Yards Oy:n nykyisin käyttämää laivan ilmastointijärjestelmän rakentamistapaa ja kartoitetaan sen rakentamiseen liittyvät tekniset ongelmakohdat ja aikataululliset haasteet aina lohkovarusteluvaiheesta järjestelmän käyttöönottoon saakka. Diplomityössä keskitytään etenkin ilmastointijärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton välisiin teknisiin ja aikataulullisiin riippuvuuksiin. Diplomityön tavoitteena on, että sitä voitaisiin käyttää apuna realistisesti toteutettavan ilmastointijärjestelmän rakentamisaikataulun tekemisessä. Diplomityön teoriaosan alussa selvitetään muun muassa erilaisten laivalla käytettävien ilmastointijärjestelmien toimintaperiaatteet ja käyttökohteet sekä ilmastointijärjestelmän suunnittelukriteerit. Teoriaosan lopussa esitellään ilmastointijärjestelmän nykyinen rakentamistapa, johon liittyviä ongelmia tutkitaan työn tutkimusosassa kirjallisen materiaalin ja haastatteluiden avulla. Analysointiosiossa esitetään johtopäätökset ja parannusehdotukset nykyiseen toimintatapaan. Nykyiseen aluerakentamiseen perustuvan laivan rakennustavan vuoksi koko laivan käsittävän ilmastointijärjestelmän rakentamisvastuu on jakautunut usealle eri tekijälle. Ilmastointijärjestelmän kokonaistoimittaja on vastuussa järjestelmän suunnittelusta, ilmastointihuoneiden rakentamisesta ja järjestelmän käyttöönotosta. Pääosin aluekokonaistoimittajien ja osittain telakan vastuulle jää omien alueittensa ilmastointikanavien ja -laitteiden asentaminen. Ilmastointijärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että ilmastointikoneen palvelemien alueiden ilmastointikanavat ja -laitteet on asianmukaisesti asennettu paikoilleen suunnittelun aikataulun mukaisesti. Tämä vaatii saumatonta yhteistyötä kaikkien ilmastointijärjestelmän rakentajien kesken. Tutkimustulosten mukaan ilmastointijärjestelmän käyttöönotto on useiden rakentajien vuoksi aikataulullisesti hankalasti koordinoitava ja itse rakentaminen vaikeasti valvottava, etenkin jos rakentamisessa aiheutuu viivästymisiä. Kotimaisista laivan ilmastointijärjestelmän kokonaistoimittajista on pulaa ja ne kärsivät kapasiteettiongelmista supistaen ilmastointijärjestelmän kokonaistoimituslaajuutta liiaksi muun muassa Turun telakalla. Suomen telakoille sopivien ilmastointijärjestelmän kokonaistoimittajien etsiminen ulkomailta on tämän vuoksi tarpeellista. Teknisiksi ongelmakohdiksi todettiin niin sanottujen as built-piirustusten puutteellinen tekeminen ja toistuvat laadulliset virheet järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa. Nykyinen ilmastointijärjestelmän rakentamistapa todettiin kuitenkin kokonaisuudessaan hyväksi, vaikkakin sen tehokkaampi toteuttaminen vaatii vielä enemmän työtä kaikilta järjestelmän rakentamiseen osallistuvilta osapuolilta.fi
dc.format.extent101 s. + liitt. 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95927
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554761
dc.language.isofien
dc.programme.majorLaivanrakennusoppifi
dc.programme.mcodeKul-24fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleThe process description of building of ship's air conditioning system in turnkey projectsen
dc.titleLaivan ilmastointijärjestelmän rakentamisen prosessikuvaus kokonaistoimituksissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15200
local.aalto.idinssi36480
local.aalto.openaccessno
Files