Maailma rajauksen ulkopuolella - miten elokuvan lavastus laajenee katsojan mielikuvituksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuva- ja televisiolavastus
Language
fi
Pages
37
Series
Abstract
BA-työni käsittelee elokuvan lavastuksen ja elokuvan katsojan välistä suhdetta. Avaan aluksi lavastuksen ja miljöön käsitteitä omasta näkökulmastani ja mietin niiden merkitystä katsojalle. pohdin myös katsojan persoonan ja henkilöhistorian vaikutusta elokuvan miljöön tulkintaan. Kysyn, onko elokuvan katsojan mahdollista kuvitella osa elokuvan maailmasta ja näin jatkaa elokuvan lavastustyötä mielikuvituksessaan. Käytän pohdinnan tukena valokuvia, Dogville-elokuvaa sekä Anne-Mari Forssin Paikan estetiikka -teosta. Käytän lavastamaani elokuvaa Uni sodasta testimateriaalina. Tätä työtä varten on haastateltu 8 katsojaa, joiden kanssa olen katsonut elokuvan ja ekskustellut sen miljööstä. Peilaan haastatteluaineistoa pohtimiini ilmiöihin ja teen niistä johtopäätöksiä. Johtopäätöksissä korostuvat elokuvan muiden osa-alueiden, kuten tekstin ja äänisuunittelun rooli osana elokuvan miljöötä. Katsojalla on mahdollisuus jatkaa elokuvan lavastustyötä.
Description
Supervisor
Turunen, Kimmo
Thesis advisor
Turunen, Kimmo
Keywords
elokuva, lavastus, katsoja, miljöö, Uni sodasta
Other note
Citation