Access control of internet protocols in network devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
138
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia ja selvittää ilman palomuurilaitteita tapahtuvan pääsynvalvonnan mahdollisuuksia. Tänä päivänä kytkimiin ja reitittimiin on integroituna niin toimivia pääsynvalvonnassa hyödynnettävissä olevia ominaisuuksia, että on aiheellista selvittää, voidaanko palvelinverkkojen pääsynvalvontaa toteuttaa ilman varsinaisia palomuurilaitteita. Työ keskittyy kytkimissä tapahtuvan pääsynvalvonnan luotettavuuteen, suorityskykyyn ja kustannuksiin. Näillä alueilla kytkimillä toteutettu pääsynvalvonta osoittautuu täysin kilpailukykyiseksi palomuureilla tapahtuvaan valvontaan verrattuna.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Aalto-setälä, Markku
Keywords
access control, pääsynvalvonta, filtering, suodatus, access control list, pääsylista, filtering rule, suodatusehto, switch, kytkin, firewall, palomuuri, network device, verkkolaite, switching, kytkentä, performance, suorityskyky, network security, tietoturva
Other note
Citation