Design of the Data Transfer Measurement Instrument for the Message Bus between Computer units

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Työssä suunniteltiin uuden tyyppinen mittalaite Nokian DX200-järjestelmän verkkoelementin sisäiseen sanomaväylään. Mittalaitteella on mahdollista kerätä reaaliaikaista väylän kuormittumiseen ja väylällä kulkeviin sanomiin liittyvää tietoa. Vastaavaa tietoa ei ole aikaisemmin ollut saatavilla, joten mittalaitetta voidaan hyödyntää DX200-järjestelmän kehitystyössä. Mittalaitteen toteutuksessa käytettiin hyväksi ohjelmoitavien logiikkapiirien tuomia mahdollisuuksia erilliskomponenttien määrän vähentämiseksi. Laitteistoarkkitehtuurina käytettiin kahdesta eri tyyppisestä prosessorista koostuvaa moniprosessorijärjestelmää, jolloin yksiköllä pystyttiin toteuttamaan nopean väylän vaatima prosessointiteho. Yksikön simuloinnissa kiinnitettiin huomiota mahdollisuuksiin automatisoida simulointiajot käyttämällä prosessorin väyläfunktionaalista mallia ja väyläherätteitä. Prosessorin toimintaa kuvattiin Logic Modeling:n PCL-kielellä. Tarvittavat väyläherätteet muodostettiin Mentor Graphics:n AMPLE-makrokielellä. Työssä esitetyn suunnittelulohkon toiminta simuloitiin kattavasti yhtenä kokonaisuutena.
Description
Supervisor
Porra, Veikko
Thesis advisor
Ruuskanen, Markku
Keywords
message bus, FPGA, message bus analyzer, CPLD, DX200, sanomaväylä, sanomaväyläanalysaattori
Other note
Citation