Design and implementation of a control performance index monitoring software

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRantala, Ari
dc.contributor.authorPoikonen, Risto
dc.contributor.departmentKemian tekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
dc.date.accessioned2020-12-04T15:38:50Z
dc.date.available2020-12-04T15:38:50Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractSäätöpiirien määrä tehtaissa on nykyään hyvin suuri. Automaatioinsinöörien on yhä vaikeampaa hallita kokonaisuutta ja sen vuoksi suurta osaa säätöpiireistä ei ole viritetty optimaalisesti. Tämän työn tavoitteena oli kehittää ohjelmisto, jonka avulla säätöpiirien suorituskykyä voidaan mitata j a monitoroida tehokkaasti. Työn kirjallisuusosassa on esitelty erilaisia säätimien suorituskyvyn mittareita. Lisäksi on esitelty jo markkinoilla olevia säädön suorituskyvyn monitorointityökaluja ja suoritettu niiden evaluointi. Työn kokeellisessa osassa on suunniteltu ja toteutettu ohjelma, joka kerää tietoa tehdasverkosta ja laskee sen perusteella säätimille suorituskykyindeksejä. Ohjelman sovelluskehittimenä on käytetty Visual Studio 6 ohjelmistoa, ja itse monitorointiohjelma on rakennettu KEPWaren OPC -client esimerkin päälle. Ohjelma laskee säätöpiireille Harrisin minimivarianssi-indeksin, oskillaatioindeksin, neliöllisen erosuureen integraali-indeksin ja säätimen ulostulon saturaatioindeksin. Ohjelma käyttää MatlabTM-ohjelmistoa suorituskykyindeksien laskentaan. Ohjelmaa testattiin Outokumpu Zinc tehtaalla Kokkolassa liuotus- ja liuospuhdistusprosessin säätöpiireihin. Tuloksissa on esitetty monitorointiohjelman laskemat suorituskykyindeksit kuudelle säätöpiirille. Tarkasteltaviin säätöpiireihin kuului: kolme vaahdotuskennon pinnan säätöpiiriä, liuotusreaktorin pinnan säätöpiiri, paluuhapon virtauksen säätöpiiri sekä reaktorin lämpötilan säätöpiiri. Tulokset tehtaalta olivat hyviä, ja ohjelma pystyi tunnistamaan hyvin erilaisia säätimissä esiintyviä ongelmatiloja. Ohjelmaan tullaan jatkossa kehittämään päättelykone, joka voi diagnosoida säätöpiirien ongelmallisen käyttäytymisen syitä suorituskykyindeksien perusteella.fi
dc.format.extentx + 94 s. + liitt. 13
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90567
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120449402
dc.language.isofien
dc.programme.majorProsessien ohjaus ja hallintafi
dc.programme.mcodeKem-90fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleDesign and implementation of a control performance index monitoring softwareen
dc.titleSäätöjen suorituskykyindeksien monitorointiohjelman suunnittelu ja toteutusfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15861
local.aalto.idinssi19503
local.aalto.openaccessno
Files