Liiketoimintamallit Base of the Pyramid -markkinoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia millaisia liiketoimintamalleja esiintyy Base of the Pyramid (BOP) –markkinoilla, tunnistaa yleisiä BOP-liiketoimintamallin tyyppejä sekä analysoida BOP-liiketoiminnan menestykseen tai epäonnistumiseen johtavia tekijöitä. Tutkimuksessa sovelletaan kvalitatiivista vertailevaa analyysiä kuuden menestyvän ja kahden epäonnistuneen BOP-liiketoimintamallin analysointiin. Tutkimuksen viitekehys perustuu akateemisessa kirjallisuudessa kuvattuihin BOP-liiketoimintamallien ulottuvuuksiin (paikallisuus, saatavuus, asemointi, edullisuus) sekä aineiston perusteella huomioituun poliittiseen ympäristöön, joka vaikuttaa liiketoimintaan. Tutkimuksessa tunnistetaan neljä mahdollista menestyvän BOP-liiketoimintamallin kategoriaa, jotka voidaan nähdä menestyksen resepteinä vähävaraisille markkinoille pyrkiville yrityksille. Kategoriat nimetään tutkimuksessa paikallisesti toimivaksi, sosiaalista infrastruktuuria hyödyntäväksi, BOP-markkinoille asemoituneeksi ja BOP-markkinoille etabloituneeksi liiketoimintamalliksi. Tutkimuksen perusteella liiketoiminnan menestyminen BOP-markkinoilla edellyttää aina yhteistyötä ei-perinteisten kumppaneiden, kuten paikallishallinnon tai järjestöjen kanssa sekä julkishallinnon tukea liiketoiminnalle. Tämän lisäksi menestys edellyttää paikallisyhteisön edustajien työllistämistä ja sosiaalisen infrastruktuurin hyödyntämistä. Vaihtoehtoisesti menestys voidaan saavuttaa poistamalla köyhyyslisä eli alentamalla köyhien maksamia hintoja ja lisäksi tuomalla uusi tuote markkinoille tai työllistämällä paikallisyhteisön edustajia. Tutkimus osoittaa, että liiketoimintamallien sisäiset valinnat eivät yksinään ratkaise onnistumista vähävaraisilla markkinoilla. Liiketoiminta epäonnistuu BOP-markkinoilla, jos sillä ei ole julkishallinnon tukea. Lisäksi liiketoiminta todennäköisesti epäonnistuu, mikäli siinä ei tehdä yhteistyötä ei-perinteisten kumppaneiden kanssa.
Description
Keywords
Base of the pyramid, BOP-liiketoiminta, vähävaraiset markkinat, liiketoimintamalli, yritysvastuu, kvalitatiivinen vertaileva analyysi
Other note
Citation