Raaka-aineiden valinta triasyyliglyseroleja tuottavaan bioprosessiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Biokemia ja mikrobiologia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
fi
Pages
xiii + 119 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Laakso, Simo
Thesis advisor
Nieminen, Jukka-Pekka
Aittomäki, Esa
Keywords
biodiesel, biodiesel, biomass, biomassa, biofuel, biopolttoaine, ethanol, etanoli, fat, Fischer-Tropsch, feedstock, raaka-aine, renewable energy, rasva, renewable fuel, triasyyliglyseroli, triacylglycerol, triglyseridi, triglyseride, uusiutuva energia, uusiutuva polttoaine
Other note
Citation