Asuinkiinteistökehityksen prosessi ja sen kustannukset ennen rakentamisvaihetta asemakaava-alueella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-06-12
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
79+2
Series
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Toivonen, Saija
Keywords
kiinteistökehitys, asuinkiinteistö, kehityskustannus, kiinteistökehitysprosessi
Other note
Citation