Ethernet-liitäntäkortin suunnittelu ja toteutus monipalvelukytkimeen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 72
Series
Abstract
Tietoverkkoihin on ajan myötä kehittynyt runsas määrä erilaisia siirtotekniikoita sen mukaan, millaiseen ympäristöön verkot on kulloinkin suunniteltu. Usein on tarvetta saada erilaisia verkkoja yhdistettyä toisiinsa suuremmaksi verkkokokonaisuudeksi ja hallita useita eri protokollia keskitetysti. VTT:llä kehitettiin 1990-luvun puolivälissä FSR-rengaskytkin, jolla voitiin tehokkaasti suorittaa ATM-kytkentää eri kytkinsolmujen välillä. Sen kehitystyötä on jatkettu vuonna 1998 alkaneella SCOMS-projektilla, jossa samalla kytkinlaitteistolla voidaan kytkeä monia eri protokollia kasvattamalla samalla kytkimen tehokkuutta. SCOMS-rengaskytkimeen voidaan yhdistää mm. ATM-, PDH-, ISDN- tai IP-protokollia tukevia liitäntöjä ja kytkin suorittaa kullekin protokollalle tehokasta datan kytkentää. Kytkinväylä koostuu kahdesta renkaasta, jotka siirtävät dataa toisiinsa nähden vastakkaisiin suuntiin. Tämä diplomityö kuvaa SCOMS-kytkmen toteutettavan Ethernet-kortin suunnittelua ja toteutusta. Kortti liittyy 10/100 Mbit/s siirtonopeudella ulkoiseen maailmaan kierrettyä parikaapelia pitkin. Kortin päätarkoitus on siirtää ja tarvittaessa muokata Ethernetin päällä kulkevaa IP-liikennettä, mutta se voidaan helposti konfiguroida käsittelemään myös esimerkiksi Ethernet-linkkikerroksen päällä siirrettävää ATM-signalointia.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Raatikainen, Pertti
Keywords
interface, Ethernet, switch, SCOMS, FSR, ATM, IP, liitäntäkortti, kytkin
Other note
Citation