Valo-ohjauksisten liittymien lepotilojen ja ilmaisinjärjestelyiden simulointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
130
Series
Abstract
Työ on jatkoa Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa 1990-luvun alkupuolella tehdylle tutkimukselle, jossa selvitettiin liikennevalojen toimintaa erillisohjauksisessa liittymässä vähäisen liikenteen aikana. Tässä työssä on tutkittu valo-ohjauksen lepotilan ja päätien kulkuilmaisinten sijainnin vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja ajoneuvojen polttoaineenkulutukseen. Ilmaisinten sijoittelua on tarkasteltu myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli nelihaarainen liittymä, jonka kaikilla tulosuunnilla on vasemmalle kääntymiskaistat. Työssä on käytetty TKK:n liikennelaboratoriossa kehitettyä HUTSIM-liikennevalosimulaattoria. Päätien kauimmaisten kulkuilmaisinten tulee liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi sijaita vähintään vaarallisen alueen takarajaa vastaavalla etäisyydellä pysäytysviivasta. Nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h on etäisyys 80 metriä. Koko liittymän liikenteen keskimääräinen viivytys ja ajoneuvojen polttoaineenkulutus on pienin, kun päätien ilmaisimet ovat 100 metrin etäisyydellä liittymästä. Pysähdysten minimointi edellyttää 120 metrin ilmaisinetäisyyttä. Lepotilan valinta vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, kun liikennemäärä on pienempi kuin 500 ajon/h. Liikennemäärän ollessa 500 ajon/h ei lepotiloja ehdi enää juuri muodostua. Liittymissä, joissa ei ole suojateitä, on kokopunainen lepotila koko liittymän liikenteen sujuvuuden ja ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen kannalta paras vaihtoehto sekä kaksivaihe- että kolmivaiheohjauksella. Jos liittymässä on suojatiet, on ajoneuvoliikenteen kannalta paras vaihtoehto ohjaustapa, jossa suojateitä ei ole oheispyydetty ja lepotila on kokopunainen. Siitä tulee kuitenkin jalankulkijoiden viivytysten kannalta huono vaihtoehto, kun ajoneuvoliikenteen määrä ylittää 200 ajon/h. Jalankulkijoille aiheutuu todennäköisesti pienimmät viivytykset vaihtoehdosta, jossa kaikki liittymän suojatiet ovat lepotilassa vihreinä. Sivutien ajoneuvojen kannalta on kokopunainen lepotila aina paras vaihtoehto. Päätien liikenteen sujuvuuden kannalta ovat päätien vihreä -lepotila ja viimeinen vihreä -lepotila parhaimmat, jos liittymässä ei ole suojateitä ja valo-ohjaus on kaksivaiheinen. Jos vaiheiden määrä on suurempi tai liittymässä on suojatiet, on kokopunainen lepotila myös päätien ajoneuvojen kannalta paras vaihtoehto lähes kaikissa liikennetilanteissa. Kun liikennemäärä on 500 ajon/h, vaihtoehdot, joissa päätien opastinryhmät ovat lepotilassa vihreinä, aiheuttavat kuitenkin päätien ajoneuvoille hieman pienemmät viivytykset kuin kokopunainen lepotila. Työn tulokset koskevat tarkasti ottaen vain simulointimallin kaltaisia olosuhteita. Malli vastaa kuitenkin tyypillistä suomalaista liikennevaloliittymää, joten tuloksia voitaneen soveltaa käytännön suunnitteluun.
Description
Supervisor
Pursula, Matti
Thesis advisor
Niittymäki, Jarkko
Keywords
Other note
Citation