Analysis of Reverse Logistics Systems in Refurbished Smartphone Industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-05-08
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
112
Series
Abstract
This thesis analyzes the reverse logistics system in refurbished smartphone industry. Reverse logistics systems have attracted a lot of interest from academia and companies in recent years due to public awareness of environmental concerns and tightening governmental regulation. However, practice-driven industry specific empirical research is lacking. Used smartphone industry is one of the most interesting empirical research subjects due to its fast growth and substantial potential. Literature review revealed areas of interest to include discovering the players, their processes and drivers in the used smartphone reverse logistics system. The findings of the empirical analysis indicate that the parameters of used smartphone reverse logistics are fundamentally similar to the existing general reverse logistics frameworks. However, some important distinctions were identified. These distinctions include the importance of asset finance companies as owners of devices and the insignificance of opportunistic players such as charities regarding the active reverse logistics players. A comprehensive conceptual framework of reverse logistics system players in used smartphone industry was developed based on these findings. The processes of reverse logistics were identified to include data erasure process in addition to the processes previously identified in literature. In addition, data protection was identified as a driver or motivation to participate in reverse logistics system. Primary motivation was identified to be both direct and indirect financial benefit. In addition to theoretical implications this research provided valuable managerial implications. Most important managerial implications of this research concern recommerce companies for whom non-stochastic and inexpensive supply of used smartphones is a must-win battle. This research helps companies to understand both the structure and inner workings of their complex supply landscape. Furthermore, based on these findings, a process was laid out to build concrete steps towards building better supply.

Tämä tutkimus analysoi käänteislogistiikkasysteemiä käytettyjen älypuhelinten markkinassa. Käänteislogistiikkasysteemit ovat saaneet runsaasti huomiota viime vuosina akateemisessa maailmassa ja yrityksissä ympäristöhuolien ja kiristyneen lainsäädännön myötä. Kuitenkin, tiettyä toimialaa tai markkinaa analysoivaa empiiristä tutkimusta on tehty hyvin vähän. Käytettyjen puhelinten markkina on yksi mielenkiintoisimmista käänteislogistiikan tutkimuskohteista johtuen markkinan vahvasta kasvusta ja suuresta potentiaalista. Kirjallisuuskatsaus paljasti kiinnostaviksi aiheiksi käänteislogistiikan alalla selvittää, ketkä osallistuvat käytettyjen puhelinten käänteislogistiikkaan, minkälaisia prosesseja systeemiin liittyy ja mikä motivoi toimijoita osallistumaan käytettyjen puhelinten käänteislogistiikkasysteemiin. Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että käytettyjen älypuhelinten käänteislogistiikka on fundamentaalisesti samankaltainen kirjallisuuden yleisiin konseptualisaatioihin verrattuna. Tutkimuksessa kuitenkin, havaittiin myös joitakin tärkeitä eroja yleisiin konseptualisaatioihin verrattuna. Rahoitusyhtiöiden rooli laitteiden omistajana havaittiin olevan merkityksellinen ja aiemmassa kirjallisuudessa usein noteraatut hyväntekeväisyysjärjestöt laitteiden saajana havaittiin suhteellisen merkityksettömäksi laitteiden määrän osalta. Tulosten pohjalta kattava konseptuaalinen kehys luotiin kuvaamaan eri toimijoita käytettyjen älypuhelinten käänteislogistiikkasysteemissä. Datan pyyhkiminen laitteiden kovalevyilta tunnistetiin prosessiksi, joka on tyypillinen nimenomaan älypuhelinten käänteislogistiikkasysteemissä. Lisäksi, tietoturva tunnistettiin motivaattoriksi osallistumaan käänteislogistiikkaan. Tärkeimmäksi motivaatiotekijäksi tunnistettiin suora ja epäsuora taloudellinen hyöty toimijoille. Teoreettisten implikaatioiden lisäksi tutkimus tuotti hyödynnettäviä tuloksia yritysten johtajille. Tärkeimmät löydökset koskevat yrityksiä, jotka myyvät käytettyjä laitteita. Heille on erittäin tärkeää saada minimoitua laitepalautusten satunnaisuus ja ostettujen laitteiden hinta. Tämä tutkimus auttaa näitä yrityksiä ymmärtämään paremmin oman kompleksin toimitusketjunsa rakenteen ja toimintatavat. Viimein, tulosten pohjalta luotiin prosessi, jonka avulla käytettyjä puhelimia myyvät yritykset voivat kehittää toimitusketjuaan.
Description
Supervisor
Schmidt, Jens
Thesis advisor
Schmidt, Jens
Keywords
refurbished smartphones, used smartphones, reverse logistics system, closed-loop supply chain
Other note
Citation