Lämpötilan ja piston suuruuden vaikutus sulfidien ja oksidien muotoon levyjen kuumavalssauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 58 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Sulonen, Martti
Thesis advisor
Alasaarela, P.
Keywords
Other note
Citation