Assessment of Development Possibilities for the Hull Surface Representation of the NAPA System

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Matematiikka
Mcode
Mat-1
Degree programme
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
Nykyaikainen laivasuunnittelu on ainutlaatuinen liiketoiminta-alue. Toisin kuin autojen ja lentokoneiden suunnittelussa, laivan suunnittelussa täytyy ottaa huomioon sekä ilman- että vedenvastus. Laivat ovat usein myös kooltaan satoja metrejä, mutta yksityiskohdat täytyy suunnitella tarkasti lähes mikrometrien tarkkuudella. Laivasuunnittelu on voimakkaasti tietokoneavusteista. Useat ohjelmistopaketit pyrkivät helpottamaan suunnittelijan työtä tarjoamalla työkaluja laivan mallintamiseen. Usein runkopinnan esitys muodostaa kuitenkin suuren kompastuskiven. Työkalujen kehittäminen vapaamuotoisten pintojen tehokkaaseen käsittelyyn on hyvin vaativaa. Tässä diplomityössä tutkitaan ensin erilaisia pintojen esitystapoja ja niiden kehitystä. Sitten tarkastellaan laivan runkopinnan mallinnuksen erityisominaisuuksia. Menetelmät, jotka vaikuttavat lupaavimmilta valitaan ehdokkaiksi NAPA-ohjelmiston runkopinnan esityksen kehitykseen. Eri menetelmiä tutkitaan ja kokeillaan yksinkertaisella mallilla. Vertailun perusteella annetaan ehdotus jatkokehityksestä.
Description
Supervisor
Eirola, Timo
Thesis advisor
Kuutti, Ilmo
Keywords
hull surface, runkopinta, surface representation, pinnan esitys, geometry, geometria, ship design, laivasuunnittelu
Other note
Citation