Liukuohjatun autonomisen monikäyttökoneen malliprediktiivinen säätö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka
Mcode
ETA3007
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
57 + 7
Series
Description
Supervisor
Kyrki, Ville
Thesis advisor
Saarinen, Jari
Keywords
malliprediktiivinen säätö, MPC, pyörillä kulkeva robotti, WMR, reitinseuraus, kinemaattinen malli
Other note
Citation