Designing a tool for scalable customization of marketplace transaction processes

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-17
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
91+6
Series
Abstract
The marketplace transaction process defines in which ways the users can create value at the marketplace. Being able to customize the process efficiently is essential for the success of the marketplace business. To be useful, the tool for customizing the transaction processes must correspond to the needs of the marketplace operators and developers. These needs were researched and categorized by using job stories. Additionally, users’ instinctive ways of visualizing their own processes was studied. Deriving from the user research an incremental design for customizing the transaction processes was created. A listing of marketplace transaction processes and their details, and a graphical presentation of a selected process and its details was created to inform the users of their processes, supported by documentation. A command line tool was designed to enable users to observe and customize their transaction processes. A visual tool was designed to enable the users to choose their first transaction process and its functionalities. Analytical evaluation of the designs revealed that informing the users about their process details decreased the number of support tickets requesting information about transaction processes by two thirds. Offering the users a way to choose their initial transaction process was able to meet 66% of users’ initial requirements from the process. Together with the command line tool, these two tools offer users the possibility to get all their transaction process-related needs met.

Markkinapaikan transaktioprosessi määrittelee ne tavat, jolla asiakkaat voivat luoda keskenään arvoa markkinapaikalla. Tämän prosessin sujuva muokkaaminen on markkinapaikan valvojalle tämän liiketoiminnan onnistumisen kannalta oleellista. Jotta transaktioprosessin muokkaukseen sopiva työkalu olisi käyttäjilleen hyödyllinen, tulee sen vastata markkinapaikan valvojien ja ohjelmistokehittäjien tarpeita. Näitä tarpeita tutkittiin ja luokiteltiin käyttötarinoiden avulla. Tämän lisäksi tutkittiin, kuinka käyttäjät itse visualisoivat prosessinsa. Tutkimustuloksia hyväksikäyttäen luotiin inkrementaalinen suunnitelma transaktioprosessien muokkaamiseen. Käyttäjien tiedottamiseen suunniteltiin dokumentaatio, listaus markkinapaikan prosesseista ja niiden tiedoista, sekä kuvaaja ja mahdollisuus saada yksitoiskohtasta tietoa valituista prosesseista. Muokkaukseen suunniteltiin komentorivityökalu, jonka avulla transaktioprosesseja pystyy tarkastelemaan, muokkamaan ja niiden kelvollisuutta arvioimaan. Ensimmäisen transkatioprosessin valitsemiseen suunniteltiin visuaalinen työkalu, jolla käyttäjä voi valita ensimmäisen prosessinsa ja sen ominaisuuksia. Suunnitelmien analyyttisen arvioinnin mukaan asiakkaiden tiedottaminen heidän prosesseistaan ja niiden yksityiskohdista vähensi transaktiprosesseihin liittyviä kyselyjä kolmannekseen. Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus valita heille sopiva ensimmäinen transaktioprosessi tyydytti 66% tutkitun joukon lähtökohtaisista vaatimuksista. Komentorivityökalu on työkaluna vaativampi mutta tarjoaa laajat mahdollisuudet
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Makkonen, Juho
Keywords
user-centered design, transaction process, marketplace, job stories, user research
Other note
Citation