Voimajohtojen riippumien vertailu

No Thumbnail Available
Files
Haring_Vilppu_2024.pdf (967.44 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-23
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Mcode
ELEC3013
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Voimajohtojen maksimiriippumien mitoittaminen on oleellinen osa voimajohtojen turvallisuutta. Näiden riippumien mallintaminen on tärkeää selvitettäessä voimajohtojen turvaetäisyyksiä maahan. Fingridillä johtojen maksimiriippumia mallinnetaan johtojen suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa pylväät määritetään niin korkeiksi, että etäisyysvaatimukset mitoituslämpötilalla toteutuvalla riippumalla täyttyvät. Vanhojen voimajohtojen mitoituslämpötilaa voidaan myös kasvattaa, mutta silloin turvaetäisyyksien on täytyttävä kasvaneellakin riippumalla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten Fingridillä hyödynnetty vMatic-ohjelmisto mallintaa voimajohtojen riippumia ja miten luotettavasti sen avulla voidaan määrittää voimajohdon mitoituslämpötila etäisyyksien osalta. Tutkimuksessa vertailtiin vMatic-ohjelmiston mallintamia riippumia Fingridillä mallinnettuihin voimajohtojen riippumiin. Tutkimuksessa vertailtiin vain maksimiriippumia yleisimmille käyttöjännitteille, eli 110 kV:lle ja 400 kV:lle. Tutkimuksessa vertailtiin tuloksia kokonaisuutena ja käyttöjännitteittäin. Molemmilla käyttöjännitteillä tutkittiin myös mallintamisen tarkkuutta yleisesti kantaverkossa esiintyville voimajohtorakenteille. Tutkimuksen tulosten perustella voi todeta vMatic-ohjelmiston mallintavan voimajohtojen riippumia pääsääntöisesti lyhyemmiksi verrattuna Fingridillä MicroStationissa mallinnettuihin riippumiin. vMatic-ohjelmiston luotettavuuden määrittämiseen mitoituslämpötilojen etäisyyksien osalta tarvittaisiin laajempi tutkimus.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
voimajohtojen riippuma, maksimiriippuma, mallintaminen, siirtoverkko
Other note
Citation