Vaikuttajamarkkinoinnin tunnistettavuus ja osapuolten vastuut

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on luoda lukijalle ymmärrys markkinoinnin tunnistettavuuteen liittyvistä säädöksistä ja itsesääntelystä sekä osapuolten vastuista liittyen nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnin tunnistettavuuteen. Näiden valossa voidaan selvittää, mitä epäselvyyksiä tähän tunnistettavuuteen liittyy, ja onko voimassa oleva lainsäädäntö riittävä ratkaisemaan mahdollisia epäselvyyksiä. Uusia ja vanhoja markkinoinnin työkaluja hyödyntävä vaikuttajamarkkinointi on markkinointimuotona kasvanut räjähdysmäisesti lähivuosien aikana. Sosiaalisen median käyttäjät, erityisesti nuoret, luottavat vaikuttajiin ja heidän suosituksiinsa ja juuri tämän uskottavan sisällön seurauksena yritykset ovat valmiita maksamaan vaikuttajille kaupallisista yhteistöistä. Rajoja näille yhteistöille luo markkinoinnin tunnistettavuuden periaate; vanha markkinaoikeudellinen periaate, jonka mukaan kuluttajan on nopeallakin silmäilyllä ymmärrettävä mainoksen kaupallinen vaikuttamispyrkimys. Perinteisemmissä markkinointikanavissa mainos on helpompi tunnistaa mainokseksi, mutta tällä digitaalisella aikakaudella tähän säännökseen on kiinnitettävä erityisen tarkkaan huomiota, sillä kaupallisten ja ei-kaupallisten julkaisujen raja voi olla melko hämärä. Piilomainonta onkin tällä hetkellä yksi vaikuttajamarkkinoinnin yleisimmistä kompastuskivistä. Tutkimuksen myötä selviää, kuinka vaikuttajamarkkinoinnissa se, mikä on markkinoijan kannalta hyödyllistä ja edullista, voi kuluttajansuojan lainmukaisen toteutumisen kannalta olla ongelmallista ja mahdollisesti myös epäselvää.
Description
Thesis advisor
Hietanen-Kunwald, Petra
Keywords
vaikuttajamarkkinointi, markkinoinnin tunnistettavuus, markkinaoikeus, kuluttajansuojalaki, itsesääntely, mainonnan eettinen neuvosto
Other note
Citation