Luova nero kopioimassa taidetta - totta vai satua?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
29
Series
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Keywords
kuvataidekasvatus, kopiointi, opetusmenetelmät, haastattelututkimus, taiteilijuus, jäljittely, itseilmaisu, työprosessit
Other note
Citation