Eräsuuruuden vaikutuksesta puuvilla-polyesterikankaiden värjäyskustannuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Tekstiilitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
61 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Reijonen, Ahti
Thesis advisor
Laine, Kuisma
Keywords
Other note
Citation