A graphical interface for a point of sale software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Työssä toteutettiin kassaohjelmisto graafiselle käyttöjärjestelmälle käyttäen PC-tietokoneita. Järjestelmä jakautuu palvelimeen ja siihen lähiverkolla yhteydessä oleviin työasemiin. Tietokoneet keskustelevat keskenään TCP/IP-protokollan kautta. Lähiverkko voi olla yhteydessä toisiin lähiverkkoihin Internet-verkon kautta. Kaikkien työasemien ei tarvitse olla samassa lähiverkossa. Ohjelmiston laitekantaa rajoittaa ainoastaan käyttöjärjestelmä, muuten se on laitteistoriippumaton. Myynnin kirjaamisen tehostamiseksi työasemaan voidaan asentaa POS-oheislaitteita (viivakoodinlukija, magneettikortinlukija, kassalipas, kuittikirjoitin, jne ). Ohjelmisto on myös tietokantariippumaton. Tietokantayhteyksissä käytetään omaa luokkarajapintaa, joka mahdollistaa suorat tietokantayhteydet. Järjestelmässä kaikki mahdollinen on keskitetty palvelimeen ja työasemaohjelmistot ovat mahdollisimman kevyitä. Ne keskustelevat suoraan palvelimen kanssa, mitään työasemaan asennettavia rajapintoja ei tarvita. Jokaisessa työasemassa on palvelimen tai verkon vikaantumisen varalta oma paikallinen tietokanta. Ohjelmisto sisältää myyntikirjauksen suorittavan Kassa-ohjelman, tietokannan ylläpitoon tarkoitetun Kauppa-ohjelman sekä mainosjulisteiden piirtämiseksi Juliste-ohjelman. Lisäksi palvelimeen asennetaan taustaprosesseja palvelemaan työasemaohjelmia. Ohjelmisto on ns. hyllytavaraohjelmisto, jonka asiakas voi itse ostaa ja asentaa. Ohjelmisto on tehty Suomen lisäksi kansainvälisille markkinoille. Siinä on tuki eri maille sekä kielen voi valita ajonaikana.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Keywords
kassapääte, asiakas/palvelin, tietokanta, monikiellisyys, POS-terminal, client/server, database, multilingual
Other note
Citation