Suomen ajallisen paikkaontologian hyödyntäminen arkistolaitoksen paikannimitiedon rikastamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS3002
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
60+5
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on selvittää miten hyvin Suomen ajallinen paikkaontologia soveltuu arkistolaitoksen paikannimitiedon rikastamiseen. Työssä käydään läpi arkistokuvailun ja arkistolaitoksen aineistojen metatietojen hallinnointijärjestelmien nykytilaa sekä asiakkaiden odotuksia muistiorganisaatioita kohtaan. Työssä kuvataan myös tavoitetila, jossa arkistokuvailu on uudistunut ja käytössä on uusi arkistojen metatietojen hallinnointiväline. Tavoitetila luo muutospaineen myös paikannimitiedon rikastamiselle. Työssä kuvataan teknologia ja Suomen ajallinen paikkaontologia, jonka avulla paikannimitietoa voitaisiin rikastaa. Ratkaisussa arkistoaineistojen nykyisistä metatiedoista poimitaan paikannimiä ja näille pyritään löytämään vastineet Suomen ajallisesta paikkaontologiasta. Ratkaisun toteutuksen yhteydessä syntyvän datan avulla voidaan osoittaa, että Suomen ajallinen paikkaontologia on hyvä ratkaisu arkistolaitokselle, mutta ei kuitenkaan täysin riittävä tavoitetilan kannalta.

The purpose of this thesis is to study if Finnish spatio-temporal ontology is good source of spatial information enrichment for the metadata which the National Archives service of Finland manages. The study describes the present state of the archival description in Finland and the systems which are used. Also the needs of the customers of the memory organizations are discussed. In the future the National Archives of Finland will have a new archival system which datamodel is based on the new archival description model. This creates a need to enrich current archival metadata including spatial metadata. The study describes the technology used and the Finnish spatio-temporal ontology. In the solution spatial metadata from the archival metadata is extracted and found place names are being mapped to Finnish spatio-temporal ontology. The data which is produced during mapping provide us the answer that the Finnish spatio-temporal ontology is good source for enriching current metadata but it is not adequate.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Frosterus, Matias
Keywords
arkistot, avoin linkitetty data, SAPO, ontologiat, paikkatieto, arkistokuvailu
Other note
Citation