Lähimmäinen kuvassa / Aum

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
20 + app. 35
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni on kaksiosainen. Taiteellinen osa on käsin sidottu valokuvakirja Aum, joka koostuu vuosina 2012 - 2014 ottamistani kuvista, ja kirjallinen osa on nimeltään Lähimmäinen kuvassa. Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa kirjoitan Aum-sarjani lähtökohdista sekä työskentelyprosessista. Tekstissäni esittelen perhekuvauksen erilaisia muotoja, ja tutkin sitä miten taidekontekstissa esitetty perhekuva eroaa amatöörikuvaajan kotialbumimateriaalista. Kirjoitan oman työskentelyni aikana esille nousseita pohdintoja perheen kuvaamisen motiiveista ja kuvaajan suhteesta kuvattaviinsa. Tutkin myös sitä, miten läheisyys vaikuttaa kuvaamiseen ja lopputulokseen.
Description
Supervisor
Hippeläinen, Tuovi
Thesis advisor
Salo, Merja
Keywords
valokuva, perhe, lähimmäiset, henkilökuva
Other note
Citation