The techno-economic examination of electronic scrap

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
Mak-46
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Lehto, Harri
Voutilainen, Pia
Keywords
waste of electronic and electric appliances, sähkö- ja elektroniikkaromu, recycling, kierrätys, life-cycle analysis, elinkaarianalyysi, cellular phone, matkapuhelin
Other note
Citation