Procedurally generating a world for The Trials of the Wolf project

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
45
Series
Abstract
Are you scared of wolves? How much do you really know about them? Wolves have been deeply rooted into many a culture and folklore from around the world. Trials of the Wolf is a serious gamethat aims to teach about the struggles of the wolf. The game started as a board game for the SeriousGames class in Aalto University, School of Arts, Design and Architecture. It was then developed through several iterations to become a digital card game. The card game connects to an evolving procedural world where the player needs to collect cards to be able to survive. The project's intent is to simulate the life of the wolf through gameplay, putting the player in the role of the wolf. This thesis aims to show how procedural content generation was used in the creation of the Trials of the Wolf project, to leverage production and create a unique experience. It goes through the basic gameplay and game mechanics of the game. Also presenting a brief overview of relevant algorithms and benchmarking games that have similar concepts. The outcomes of the project are reviewed from my personal perspective as a game designer and programmer. Downloadable material and tutorial related to this Master’s Thesis can be found at: http://www.humblebunch.com/trials-of-the-wolf/

Är du rädd för vargar? Hur mycket vet du egentligen om dem? Vargar är djupt inrotadde i många kulturer och sagor från hela världen. Trials of the Wolf är ett så kallat Serious game, soms syfte är att lära om vargens kamp. Spelet började som ett bordspel för Serious Games klassen i Aalto universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur. Det har sedan dess utvecklats genom flera iterationer till att bli ett digitalt kortspel. Detta kortspel ansluter sig till en växande procedurell värld där spelaren måste samla kort för att kunna överleva. Projektets avsikt är att simulera vargensliv genom att sätta spelaren i rollen av vargen. Detta examensarbetes syfte är att visa hur procedurell innehåll användes i skapandet av spelet Trials of The Wolf för att underlätta produktionen och skapa en unik upplevelse. Arbetet går igenom de grundläggande spelreglerna och spelmekanikerna. Den presenterar också kort ett översikt över relevanta algoritmer och benchmarking av spel som har liknande koncept. Resultaten av projektet är recenserade från mitt personliga perspektiv som speldesigner och programmerare . Spelet samt annat material kan laddas ner från: http://www.humblebunch.com/trials-of-the-wolf/
Description
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Junnila, Miikka
Keywords
procedural content generation, game design, game production, wolves
Other note
Citation