Hapen käyttömahdollisuudet hiilihydraattien stabiloimisessa ja selektiivisessä hapetuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
4.19
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 60
Series
Description
Supervisor
Sjöström, Eero
Keywords
Other note
Citation