Murskatun betonin hyödyntäminen uusiokiviaineksena betonissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77 + 9
Series
Abstract
Työssä tutkittiin murskatun betonin käyttöä uusiokiviaineksena betonin valmistuksessa. Suomessa betonimursketta hyödynnetään pääosin vain maarakentamisessa. Murskeen hyödyntäminen uusiobetonin valmistuksessa on järkevää ja suositeltavaa, koska betoni saadaan uusiomateriaalina takaisin kiertoon. Työssä on selvitetty, mitkä tekijät vaikuttavat uusiobetonin valmistukseen ja ominaisuuksiin. Betonimurske uusiokiviaineksena poikkeaa luonnonkiviaineksesta erityisesti suuremman vedenimukykynsä ja alhaisemman tiheytensä vuoksi. Kyseiset ominaisuudet on huomioitava, sillä ne vaikuttavat myös uusiobetonin ominaisuuksiin. Kirjallisuudessa on esitetty eri tekijöitä, jotka parantavat uusiobetonin ominaisuuksia verrattuna tavanomaiseen betoniin. Diplomityössä määritettiin kokeellisesti lähdemateriaalin eli purettavan kohteen betonin lujuutta sekä selvitettiin uusiokiviaineksen valmistusta ja ominaisuuksia. Lisäksi kokeellisessa tutkimuksessa valmistettiin koebetoneita, joissa luonnonkiviainesta korvattiin uusiokiviaineksella eri prosenttiosuuksin. Uusiobetoneille tehtiin tuoreen massan sekä kovettuneen betonin ominaisuuksien määritykset, ja niitä verrattiin vertailubetonin ominaisuuksiin. Työn tuloksena todetaan, että murskatun betonin hyödyntäminen betonin valmistuksessa on mahdollista. Työssä laadittiin betonisen purkujätteen lajittelulle lujuuteen perustuva luokitus, koska lähdemateriaalin laatu vaikuttaa uusiobetonin ominaisuuksiin. Uusiokiviaineksen laatuluokittelu ja uusiobetonin valmistusprosessin kehittäminen parantavat betonin ominaisuuksia. Siten uusiokiviaineksen hyödyntäminen on mahdollista myös korkeamman vaatimustason betonien valmistuksessa.

The aim for this thesis was to research, how to use crushed concrete as a recycled concrete aggregate (RCA) to produce concrete. In Finland, crushed concrete is mainly utilized in road construction, as a backfill in trenches etc. It is important to develop the reuse of construction and demolition waste (C&D-waste) by the production of recycled concrete (RC). There are many factors that influence the production and mechanical properties of recycled concrete. Crushed concrete as a recycled concrete aggregate has higher water absorption and lower density than natural aggregates. Those properties have to be noticed, because they affect properties of the concrete as well. There are several methods to improve the quality of recycled concrete compared to normal concrete. The experimental part of this thesis consisted of strength evaluation of concrete structures in buildings to be demolished. Recycled concrete aggregate has produced by crushing and sieving demolition concrete waste and properties of recycled concrete aggregate were evaluated. In addition, five different recycled concretes were made and properties of concrete were researched and compared to normal concrete. As a result of this thesis it is found that utilizing the crushed concrete as a recycled concrete aggregate in concrete production is possible and recommendable. The classification for recycled concrete aggregates was created based on the strength of source concrete. Properties of recycled concrete can be improved by developing the production and classification.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Pyy, Hannu
Keywords
betoni, kierrätys, uusiokiviaines, uusiobetoni, betonimurske
Other note
Citation