Ferromagneettisten hitsien pintatarkastus pyörrevirtamenetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Department
Konetekniikan osasto
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Lahdenperä, kari
Keywords
Other note
Citation