Pysäköintilaitoksen elinkaaren mittaiset ympäristövaikutukset kallioon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Rak-32
Degree programme
Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
53
Series
Abstract
Kalliopysäköintilaitoksella on ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajan. Ympäristövaikutukset ovat suurimmat kalliopysäköintilaitoksen rakennusaikana. Suomen lainsäädäntö määrittelee sallitut ympäristövaikutusten laadun ja määrän. Tämän työn tarkoituksena on selvittää kalliopysäköintilaitoksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen elinkaaren aikana ja arvioida Tampereelle rakennettavan kalliopysäköintilaitos P-Hämpin elinkaaren ympäristövaikutuksia. Työssä selvitetään myös kalliopysäköintilaitoksen ympäristövaikutuksiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa sekä kalliopysäköintilaitosten suunnittelun muuttumista ympäristövaikutusten kannalta. Työssä läpikäytyjä kalliopysäköintilaitoksen elinkaaren ympäristövaikutuksia ovat melu, tärinä, ilmanpainevaihtelut, kivien sinkoutuminen, kalliomekaaniset muutokset, ilmanpäästöt, päästöt vesiin, hydrauliset muutokset ja jätteet. Ympäristövaikutusten kohteita ovat kalliopysäköintilaitoksen työmaan työntekijät, muut ihmiset, rakennukset, rakenteet, laitteet, maankäyttö, yhdyskuntarakenne, maaperä, kallioperä, pintavedet, pohjavedet, ilma ja ilmasto.
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Kalliomäki, Matti
Keywords
environmental effect, ympäristövaikutus, rock-excavated parking facility, kalliopysäköintilaitos, lifespan, elinkaari
Other note
Citation