Weighing Ultralight, User interface evaluation of a mobile photo editing application

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Koponen
Date
2018
Major/Subject
New Media Design and Production
Mcode
Degree programme
New Media
Language
en
Pages
81+9
Series
Abstract
Ultralight is a photo and video editing application developed for iOS devices. The speciality of Ultralight is its intuitive user interface where the edited photo can float behind the editing controls to allow a full editing experience on a small mobile screen. In this Master’s thesis, I study the iterative design process and research practical and lightweight user testing methods to conduct an evaluation of Ultralight’s design. Based on the findings I design a new update to the Ultralight. Ultralight is an ongoing solo-project which is fully designed and developed by myself. In the core of the iterative design process is the aim to design, analyse and refine the work in small cycles to constantly learn how well the design functions in reality. This is especially important when working with interactive applications, where the digital platforms allow incremental design, continuous change and improvement. There are different ways to collect data to analyse the performance of digital products, but in this thesis, I focus on fast and efficient user testing methods to collect qualitative data of how the participants use and value Ultralight. I use the evaluation as a design tool to improve the current state of the user interface and analyse the iterative design process through concepts of user experience design, user-centered design, usability, lean and agile methods. Doing design work in iterations and user testing in-between helps to improve the understandability and quality of the design. Doing user testing is usually thought to be cumbersome and take a lot effort. However, there are many easy and fast methods to conduct user testing in practical manners. In this thesis, I formulate an efficient and easy method for user testing, which can be conducted remotely with the help of the new screen recording feature on the iOS 11 operating sys-tem. The iterative design process aims to improve the quality of the design but it is also a crucial tool for the designers to improve their skills by collecting real feedback from their own work.

Ultralight on kuvien ja videoiden käsittelyyn kehitetty sovellus iOS-laitteille. Ultralightin erikoisuus on sen intuitiivinen käyttöliittymä. Käsiteltävä kuva voidaan suurentaa koko ruudun kokoiseksi niin, että käyttöliittymä jää kellumaan muokattavan kuvan päälle. Tämä mahdollistaa koko näytön hyödyntämisen pienellä puhelimen ruudulla. Tässä maisterityössä käsittelen iteratiivista suunnitteluprosessia ja tutkin käytännöllisiä sekä kevyitä tapoja tehdä käyttäjätestausta Ultralightin käyttöliittymän evaluointia varten. Tekemieni havaintojen pohjalta suunnittelen uuden päivityksen sovellukseen. Ultralight on täysin itseni suunnittelema ja kehittämä sovellus. Iteratiivisen suunnitteluprosessin keskiössä on tavoite suunnitella, analysoida ja parantaa suunniteltavaa työtä jatkuvasti pienissä osissa, sekä oppia miten sovellus vastaa käyttäjien tarpeeseen todellisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää suunniteltaessa interaktiivisia sovelluksia, jotka ovat osa suurempaa digitaalista ekosysteemiä, jossa on mahdollista jatkuvasti päivittää ja parantaa sovelluksia. On erilaisia tapoja kerätä tietoja ja arvioida digitaalisten sovelluksen toimintaa.Tässä työssä käyn läpi yksinkertaisia tapoja kerätä kvalitatiivista tietoa käyttäjätestauksen avulla. Keskityn siihen miten osallistujat käyttävät ja arvioivat Ultralight-sovellusta. Käytän käyttäjätestausta työkaluna nykyisen käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Lisäksi käsittelen iteratiivisen suunnittelun eri keinoja ja käsitteitä. Iteratiivinen suunnittelu ja käyttäjätestaus auttavat parantamaan suunniteltavan työn ymmärrettävyyttä ja laatua. Usein käyttäjätestauksen ajatellaan olevan hankalaa ja aikaavievää, mutta on olemassa monia käytännöllisiä käyttäjätestauksen keinoja. Muodostan tehokkaan ja helpon tavan käyttäjätestaamiseen etänä uuden iOS 11 -versiossa esitellyn ruudun nauhoitustyökalun avulla. Iteratiivisen suunnitteluprosessin hallitseminen on tärkeää suunniteltavan työn ymmärrettävyyden varmistamiseksi, mutta myös suunnittelijoille itselleen. Oikean palautteen kerääminen on loistava tapa kehittää omia taitoja käyttäjäkokemusta suunniteltaessa.
Description
Supervisor
Lucero, Andrés
Thesis advisor
Lucero, Andrés
Keywords
iterative design, user interface, evaluation, user experience, mobile application
Other note
Citation