Lämpöenergiamittauksen tarkkuuden ylläpito ja sen vaikutukset teollisuudessa ja yhdyskunnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-11
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
79 + 3
Series
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Jääskeläinen, Kari
Keywords
kaukolämpö, lämpöenergia, mittaaminen, kaukolämpömittari, district heating, thermal energy, measurement, heat meter
Other note
Citation