IEEE-488 väylän käytön ja liitäntäohjelmiston suunnittelu erääseen mittalaitejärjestelmään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
1.79
Degree programme
Language
fi
Pages
71 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Thesis advisor
Sinivuori, Paavo
Keywords
Other note
Citation