Bisceglie, infillment building of the centro storico

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Työ käsittelee Etelä-Italiassa, Apulian maakunnassa sijaitsevaa 53 000 asukkaan Bisceglien kaupunkia. Kaupungin ydin ja asukkaiden identiteetin lähde on keskiaikaisperäinen vanha kaupunki, centro storico. Centro storico on osittain hyvin huonossa kunnossa, eikä kaupunkilaisilla ole arjessa sinne juuri asiaa. Ristiriita arvojen ja käytännön elämän välillä on työn keskeinen kysymys. 1960-70- luvuilta lähtien Biscegliestä muutettu työn perässä muualle. Muuttoaallon seuraukset näkyvät kaupunkikuvassa edelleen. Centro storicon taloja on hylätty ja rappeutunut. Sinne on jopa syntynyt piazzoja huonokuntoisten rakennusten romahtamisen seurauksena. Kaupunki on tähän saakka panostanut enemmän uusiin kaupunginosien, mutta viime vuosina on herännyt kiinnostus centro storicon kunnostamiseen. Syynä ovat muun muassa turismiin kohdistuvat suuret odotukset. Työn tarkoitus on kannustaa bisceglieläisiä ottamaan taas centro storico omakseen. Työllä pyritään herättämään paikalliset huomaamaan vanhan keskustan arvo ja esittämään keinoja vilkastuttaa centron käyttöä. Työ koostuu analyysistä ja suunnitelmasta. Italiassa on 1960-luvulta lähtien tutkittu "kaupungin lukemista" pohjana uuden suunnittelulle. Menetelmiä ovat kehittäneet muun muassa Giancarlo De Carlo ja Aldo Rossi. Työni jatkaa tätä perinnettä soveltaen analyysissa De Carlon kaupungin lukemisen metodeja. Suunnittelukohteeksi on valittu keskeinen, kolmen rakennusten romandusten seurauksena syntyneen piazzettan sarja. Kohde edustaa kaikkein huonokuntoisinta ympäristöä. Piazzettoille on suunniteltu toimintoja ja muutoksia, jotka. -mahdollistavat kortteleiden nykyisten asukkaiden pysymisen alueella ja uusien asukkaiden muuttamisen sinne. -houkuttelevat centro storicon ulkopuolella asuvia bisceglieläisiä käymään centro storicossa ja. -mahdollistavat tilojen käytön juhlien ja tapahtumien näyttämöinä tuoden esiin voimakasta genius locita, ja nostaen siten paikallisten tietoisuutta ympäristön arvoista. Toiminnot ovat uusi asuinrakennus ja taiteilija-ateljee, ulkoilmaelokuvateatteri sekä pienet puistoaukiot. Muutokset on suunniteltu siten, että niiden toteutus voidaan aloittaa nopealla aikataululla ja suorittaa vaiheittain. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa centro storicossa alussa olevaa "hyvän kierrettä". Piazzettojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2000 m2. Täydennysrakennuksen kerrosala on 820 m2.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Thesis advisor
Huovinen, Katja
Keywords
town, kaupunki, history, historia, infillment building, täydennysrakentaminen, Italy, Italia, Puglia, Apulia, Bisceglie, Bisceglie
Other note
Citation