Tutkimus Loviisan kaupungin asemakaavallisesta kehityksestä ja rakennushistoriasta sekä erään keskukseen kuuluvan alueen säilyttämisestä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
178 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Wickberg, Nils-Erik|Kivinen, Olli
Keywords
Other note
Citation