Kuplauttavat taidesuuntaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee hypoteettisia ”Kuplauttavia taidesuuntauksia”. Ehdotettu termi viittaa taidesuuntausten suosion laatuun, joka vahvistaa itseään mahdollisten arvolatausten kautta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko kyseiset ”kuplauttavat taidesuuntaukset” todellinen ilmiö, mitkä ovat ilmiön taustamekanismit ja muodostavat elementit, eli ”rakennuspalikat”, sekä kykeneekö suuntauksen ulkopuolinen taiteilija keinotekoisesti hyödyntämään ilmiölle ominaisia elementtejä omassa työskentelyssään? Tutkielma on kaksiosainen ja kuuluu kokeellisen taiteellisen tutkimuksen alaan. Ensimmäinen osuus koostuu kvalitatiivisesta teemoitteluanalyysista, jossa tarkastellaan kahta esimerkkitaiteilijaa Thomas Kinkadea ja Michelangeloa. Esimerkkitaiteilijat ovat valittu heidän jakamansa suosion ja uskonnollisen arvolatauksen vuoksi. Aineistoina teemoittelulle toimii molempien taiteilijoiden teosesimerkkejä, sekä heidän uriansa ja elämiään käsittelevät akateemiset tekstit. Teemoitteluanalyysi pyrkii löytämään aineistosta yhtäläisyyksiä intention, suosion ja kuvaelementtien saralla, joista voidaan muodostaa ilmiölle ominaiset ”rakennuspalikat”. Taiteellisen osuuden muodostaa kokeellinen tutkielma esimerkkitaiteilijoiden praktiikkojen yhdistämisestä tutkijan omaan praktiikkaan. Erilliset Michelangelon ja Kinkaden tekemisen tapoja sivuavat teoskokeilut pyrkivät informoimaan haasteita ilmiön määrittelemisessä ja toisintamisessa, sekä kokeessa itsessään. Tutkielman pohjalta havaittiin, että ”kuplauttavat taidesuuntaukset” ovat todellinen huomattavasti alkukysymystä monimutkaisempi, ja terminä problematisoitava ilmiö. Ilmiö koostuu tutkimuksen pohjalta ainakin kolmesta ”rakennuspalikasta”, joiden toisintaminen paljastuu kokeellisessa taiteellisessa osuudessa haastavaksi. Kokeilussa paljastuvat haasteet tarjoavat ilmiön kannalta tärkeää tietoa taidesuuntausten määrittelemisestä ja tarkastelusta erillisen praktiikan avulla.
Description
Supervisor
Fast, Heidi
Thesis advisor
Fast, Heidi
Keywords
tekijyys, intentio, suosio, Michelangelo, Kinkade, taideteoria
Other note
Citation