Network monitoring system: Architecture and use in a company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 66
Series
Abstract
Computer networks are an important part of the society's infrastructure as many critical services are dependent on them. A network monitoring system is needed to ensure that the networks function as they should. This work sets out to provide a fundamental guide to network monitoring. The guide includes information on monitoring protocols, the architecture of a network monitoring system and the organization to utilize the system. Finally, a service and supporting processes are presented.

Tietokoneverkot ovat tärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria, koska monet kriittiset palvelut ovat riippuvaisia verkkojen tarjoamasta kyvystä välittää tietoa. Järjestelmä tietoverkkojen valvontaan on tarpeellinen, jotta saadaan varmistettua tietoverkkojen häiriötön toiminta. Tämän työn tavoitteena on tarjota perustietoa verkonvalvontajärjestelmistä. Työ sisältää tietoa valvontaprotokollista, valvontajärjestelmän arkkitehtuurista ja organisaatiosta, joka järjestelmää käyttää. Työn lopuksi esitellään valvontapalvelu sekä palvelua tukevat prosessit.
Description
Supervisor
Gurtov, Andrei
Thesis advisor
Karhemaa, Jarkko
Keywords
active network monitoring, aktiivinen verkon valvonta, aktiv nätverks övervakning, SNMP, SNMP, SNMP, monitoring service, valvontapalvelu, övervaknings servis, monitoring system architecture, valvontajärjestelmän arkkitehtuuri, arkitektur om ett övervaknings system
Other note
Citation