Measuring the Effects of Mobility on Reactive Ad Hoc Routing Protocols

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Tietojenkäsittelyteoria
Mcode
T-79
Degree programme
Language
en
Pages
60+14
Series
Abstract
Ad hoc -verkot ovat yhteisnimike protokollille, jotka mahdollistavat tietoverkon toiminnan ilman pysyvää infrastruktuuria ja selviämisen nopeista muutoksista verkon topologiassa. Ad hoc -verkko voidaan kuvata graafina, jonka kaarien olemassaolo muuttuu ajan myötä. Nykyään tärkein tapa tutkia ad hoc -verkkoprotokollia on simulointi. Tämä johtuu siitä, että toimivia ad hoc -verkkoja aidossa käyttöympäristössä on hyvin vähän. Eräs tärkeimmistä valinnoista ad hoc -verkkoja simuloitaessa on liikkumismallin valinta. Se kuvaa tilastollisesti solmujen liikettä simuloitavalla alueella ja näin ollen määrää millä solmuilla on kulloinkin suora kommunikaatioyhteys, eli linkki, toisiinsa. Linkkejä käytetään verkossa reittien muodostamiseen sellaisten solmujen välille, joilla ei ole suoraa yhteyttä toisiinsa. Reitti täytyy uusia aina, kun yksikin linkki reitillä katkeaa. Tämä aiheuttaa verkossa viiveitä, ylimääräistä kontrollidataa ja tiputettuja paketteja. Tämä työ ehdottaa, että käytetyn kommunikaatioreitin elinajalla on merkittävä vaikutus reaktiiviseen reititykseen pohjautuvan ad hoc -verkon suorituskyvylle. Tässä työssä esitetään myös malli, jonka avulla satunnaisesti valittujen solmujen välisen reitin elinaikaa voidaan arvioida. Työssä tehtyjen simulaatioiden tulokset eivät vastaa mallin tuottamia ennusteita.
Description
Supervisor
Kari, Hannu H.
Thesis advisor
Candolin, Catharina
Keywords
ad hoc network, ad hoc -verkko, routing, reititys, mobility management, liikkuvuuden hallinta, mobility model, liikkumismalli, simulation, simulaatio
Other note
Citation