Asiakassuhdeviestintä asiakkuuden hallinnan tehostajana. Case: Compaq Computer Oy:n asiakashallinnan mukaisen viestintämallin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Asiakkaat, Palvelut, Viestintä, Strategia, Johtaminen
Other note
Citation