Living sheds Fishermen shed site for holiday housing in Skagen, Denmark

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
I studied in the Department of Building Heritage in Aarhus School of architecture for one year during 2008-2009. Spring 2009 the faculty travelled to Skagen to study on the year's theme Architecture and Coast. At this trip I found the site of the fishermen sheds and grew very fond of this inspiring place witch problematic grew to be my dissertation. This project is done partly in Denmark, partly in Finland. This dissertation consists of a study introducing the process, a photo archive of the existing sheds and plates introducing the outcome of the design process. In this project I respects and emphasis the qualities of the fishermen shed site and create affordable, genuine and flexible housing concept for tourists. This concept is a pilot project on how to gently legalise guerrilla architecture. Skagen is a city located in the most distant peninsula in Northern Denmark. The fragile nature, the sea and the sky dominate the ambience. Tourism is an important income for the city. At summer times the population of Skagen is over five times bigger than winter times. Alternative tourist housing is needed to make the housing affordable again. The shed site is located near the city centre and the sea. The site consists of 100 petite falu red fishermen sheds, used, built, moved and run by the locals for hundred years. The uses of these sheds are numerous. The richness of building details is huge even though all the sheds are formed in a synchronized way. The unwritten rules of how to place and build these sheds have been formed during a long time. The site is a good example of Guerrilla architecture where everyone can realize their dreams outside the boundaries of laws and regulations. The idea is charming but when new people are mixed I need to create new simple city planning concept with some rules. I also study legal way of using the building services, fire control and federal building regulations. I document the site and analyse the area to help the community continue with the preservation. I also study the history of the sheds to enable the future movement. The sheds are placed by a new idea called the anchor point grid. The placement of a shed is not defined by showing a building a site but by showing it a place it is located upon. The anchor point on the ground provides the connection to the building services and supplies water, electricity etc. A shed can be placed in many ways above the point. Small cosy backyards are formed by this freedom. This rentable connection to an anchor point with some simple building regulations allow people a reasonably easy access to the site and lots of potential to express themselves. The final design for the area is a combination of many working phases. My job is to guide the people building the area. The architecture is lean and simple giving space for the sea, sky and the people making it their summertime heaven.

Opiskelin lukuvuoden 2008-2009 Tanskassa Aarhus school of Architecturessa rakennusperinnön osastolla. Keväällä 2009 kurssimme matkusti Skageniin osana vuoden teemaa Ranta ja Arkkitehtuuri. Tällä matkalla löysin Skagenin kalavajatontin, jonka jatkokäyttöä tutkin diplomityössäni. Osa projektista on tehty Tanskassa, osa Suomessa. Diplomityö koostuu tutkimuksesta joka esittelee prosessia, olemassa olevien vajojen valokuva-arkistosta sekä plansseista jotka esittelevät lopputuloksen. Diplomityössäni pyrin tukemaan vaja-alueen ominaispiirteitä jatkokäytössä sekä suunnittelen edullisen, aitoihin arvoihin perustuvan ja joustavan turisti asumiskonseptin. Tutkimukseni on pilottiprojekti siitä, miten tällaisia alueita voisi tulevaisuudessa käsitellä. Skagenin kaupunki sijaitsee Tanskan pohjoisimmassa kärjessä herkän luonnon ympäröimänä. Taivas, meri ja merestä heijastuva valo määrittelevät kaupungin tunnelman. Turismi on kaupungin tärkeimpiä tulonläheitä, kesäisin asukkaita kaupungissa on viisi kertaa enemmän kuin asukkaita talvella. Asunnot ovat erittäin kalliita. Vaihtoehtoinen asuminen, jota kehitän vaja-alueelle, alentaisi hintoja järkevälle tasolle ja tarjoaisi vaihtoehtoja turisteille. Vajatontti sijaitsee keskustan tuntumassa meren rannalla. Tontilla on sata pikkuruista vajarakennusta, joita paikalliset ovat jo sadan vuoden ajan käyttäneet, siirtäneet, rakentaneet ja purkaneet mielensä mukaan. Käyttötapoja rakennuksilla on monia, jo nyt osaa käytetään vapaa-ajan viettoon. Arkkitehtuurin rikkaus tukeutuu hiljaiseen koodistoon, jolla vajat sopivat saumattomasti yhteen. Alueen kirjoittamattomat säännöt ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa. Vajatontti on hyvä esimerkki querrilla-arkkitehtuurista, jossa ihmiset ilmaisevat itseään rakennussäännöistä ja laeista paljon piittaamatta. Uusien asukkaiden ja laajenemisen myötä alue tarvitsee kuitenkin uuden koodiston. Luon kaupunkisuunnittelullisen strategian vajojen sijoitteluun. Lisäksi tutkin mm. Talotekniikan mahdollistamista tontilla, paloturvallisuutta ja projektin toteuttamista Tanskan rakennusmääräysten puitteissa. Eräs diplomityön pääkysymyksistä on, kuinka voimme laillistaa querrilla-arkkitehtuuria edelleen mahdollistaen vapauden ja itseilmaisun tontilla. Koska Skagen on täynnä arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia, kunta on jättänyt tontin suojelun hieman puolitiehen. Tallennan ja analysoin alueen helpottaakseni tätä suojelutyötä. Lisäksi tutkin vajojen aikaisempaa liikkumista, jotta voisin mahdollistaa liikkeen myös tulevaisuudessa. Vajojen sijoittelu perustuu uuteen konseptiin nimeltä ankkuripisteistö. Tässä järjestelmässä rakennusta ei sijoiteta rakennuspaikan rajojen sisäpuolelle ulkoseinät tietylle etäisyydelle rajasta vaan ankkuripisteen yläpuolelle ulkoseinät tietylle etäisyydelle pisteestä. Ajatuksena on yhdistää rakennus maassa olevaan ankkuripisteeseen. Ankkuripisteen kautta rakennukseen saadaan tuotua haluttu talotekniikka, esimerkiksi vesi ja sähkö. Vajan voi sijoittaa pisteen ympäri monella tavalla ja vajojen väliin jää miellyttäviä, vaihtelevia ulkotiloja. Tämä vuokrattava liitäntä ankkuripisteeseen yhdessä muutaman yksinkertaisen rakennusmääräyksen kanssa tarjoavat helpon ja edullisen tavan saada kesäpaikka Skagenista. Vapaa sijoittelu ja pieni skaala luovat herkullisen kaupunkitilan. Suunnittelun lopputulokseen päästiin monen vaiheen kautta. Työnäni tässä projektissa on ohjata ja mahdollistaa. Arkkitehtuurin isot linjat ovat yksinkertaisia ja pelkistettyjä antaen meren, taivaan ja ihmisten tehdä tontista oma kesäparatiisinsa.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Keywords
Querrilla architecture, Querrilla arkkitehtuuri, preservation, suojelu, tourism, turismi, housing, asuminen, city planning, kaupunkisuunnittelu, coast, ranta, Denmark, Tanska
Other note
Citation