Jäissätoimivan kalastusaluksen suunnitteluperiaatteita

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
03.62
Degree programme
Language
fi
Pages
148
Series
Description
Supervisor
Enkvist, Ernst
Keywords
Other note
Citation