Study of intercooler by-pass system for high speed diesel engine

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Koneenrakennusoppi (polttomoottorit)
Mcode
Kul-14
Degree programme
Language
fi
Pages
45
Series
Abstract
Erityisesti kylmissä olosuhteissa tehokas ahtoilman jäähdyttäminen aiheuttaa dieselmoottorin käyntihäiriöitä ja näkyvän savun määrän lisääntymistä. Tätä ilmenee pääsääntöisesti moottorin pienillä kuormilla ja kuormittamattomissa tilanteissa, jolloin ahtoilman lämpötila ja ahtopaine ovat matalat. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ahtoilman jäähdyttimen ohitusjärjestelmän avulla vähentämään moottorin kylmäkäynnin ja -käynnistyksen aikana syntyviä pakokaasupäästöjä. Kokeita varten koemoottoriin rakennettiin ahtoilman jäähdyttimen ohitusjärjestelmä, jossa turboahtimen tuottamalla ahtopaineella ohjattiin ohitusventtiiliä. Sen avulla ahtoilma virtasi suoraan ahtimelta moottorin imusarjaan ahtopaineen ollessa pieni (alle 50 kPa). Ahtopaineen noustessa ko. venttiili sulki ohituskanavan, jolloin ahtoilman jäähdytys toimi normaalisti. Ohitusjärjestelmän vaikutus pakokaasuemissioihin mitattiin kylmän moottorin käynnistyskokeilla ja kylmällä imuilmalla käyntilämpöisellä moottorilla eri pyörimisnopeuksilla ja kuormilla 26:ssa mittauspisteessä. Lisäksi mitattiin ohitusjärjestelmän vaikutus ECE R49 kokeen mukaisiin ominaisemissioihin. Mittaustulokset osoittavat, että ohitusjärjestelmän käyttö vähensi pakokaasun näkyvää savua moottorin käydessä kylmällä imuilmalla. Lisäksi hiilivetyjen ja hiilimonoksidin pitoisuudet pakokaasussa pienenivät. Ohitusjärjestelmän vaikutukset näkyivät vain moottorin pienillä kuormilla ja pyörimisnopeuksilla. Myös kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäynnin aikana edellä mainitut pakokaasuarvot paranivat hiukan. Ahtoilman jäähdyttimen ohitusjärjestelmän avulla voidaan parantaa moottorin pakokaasuemissioita moottorin käydessä pienillä kuormilla ja pyörimisnopeuksilla kylmissä ympäristöolosuhteissa. Moottorin joutokäynnin aikana syntyneisiin pakokaasupäästöihin ohitusjärjestelmän vaikutus on kuitenkin hyvin vähäinen.
Description
Supervisor
Pitkänen, Jorma
Thesis advisor
Turunen, Raimo
Keywords
Other note
Citation