Radiokanavaluotaimen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Keywords
impulse response, impulssivaste, radio channel sounder, liukukorrelaattori, scaling factor, radiokanavaluotain, sliding correlator, skaalaustekijä
Other note
Citation