DECT-standardiin perustuvan radiojärjestelmän peittoaluemittauksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Meronen, Harri
Keywords
radio network planning, DECT, propagation environments, radioverkkosuunnittelu, etenemisympäristöt
Other note
Citation