Kokeellisia tutkimuksia eri hiomismenetelmillä valmistettujen hiokelaatujen keskinäisten kuitupituussuhteiden vaikutuksesta hiokkeen lujuuskestävyysominaisuuksiin ja hiokkeeseen jääviin pihka ja ligniinimääriin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1933
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
13 s. + liitt. 43
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation