Sekundäärijäähdytyksen matemaattinen mallittaminen ja säätö teräksen jatkuvavalussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
6.37
Degree programme
Language
fi
Pages
110
Series
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Keywords
Other note
Citation