Modelling of Integrated Inductor on Silicon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
45
Series
Abstract
Tämä työ kuvaa piille tehtyjen integroitujen kelojen mallitusta. Noin 50 integroitua planaarikelaa arvoiltaan 1 nH:stä 15 nH:iin suunniteltiin ja prosessoitiin VTT Elektroniikan 0.8 mikro m:n BiCMOS prosessilla kiekolle, joissa oli p-allas ja noin 30-40 omega cm:n resistiivisyys. Vastinpiirien etsimisessä mitattua dataa vertailtiin impedanssifunktioihin ja useisiin piiritopologioihin. Löydettyjä kelamalleja on hyödynnetty RF IC sovelluksissa.
Description
Supervisor
Porra, Veikko
Thesis advisor
Kuivalainen, Pekka
Keywords
inductor, modelling, silicon, kela, mallitus, pii
Other note
Citation