Puurakenteisten loma-asuntojen kylä Ristiinaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni aiheena oli suunnitella puurakenteisten loma-asuntojen kylä Ristiinaan Etelä-Savoon. Suunnitelman taustalla oli Ristiinan kunnassa vuonna 2003 käynnistetty matkailuelinkeinojen kehittämisprojekti, jonka avulla pyrittiin lisäämään kunnan matkailua kehittämällä uusia majoitus- ja matkailupalveluita kunnan alueelle. Suunnittelualueena toimi Ristiinan kunnan omistuksessa oleva Honkaharjun tontti. Tontin pinta-ala on noin 22 hehtaaria ja se sijaitsee Saimaan Louhiveden rannalla 4 kilometrin päässä Ristiinan kirkonkylältä. Alueelta on hyvät veneily-yhteydet ympäri Saimaata muun muassa Mikkeliin. Työssäni on esitetty ehdotus alueen käytöstä sekä palveluiden ja loma-asuntojen sijoittamisesta tontille. Lähtökohtana suunnitelmalleni oli, että alue jää Ristiinan kunnan omistukseen ja se liitetään osaksi kunnan muita virkistys- ja matkailupalveluita. Työn taustaksi selvitin loma-asumisen ja maaseutumatkailun piirteitä Suomessa sekä tutustuin Ristiinan alueen historiaan ja ympäristöön. Suunnitelmassa on kehitetty kolme erilaista ympärivuotiseen loma-asumiseen soveltuvaa talotyyppiä. Loma-asukkaiden palvelut on sijoitettu alueen keskellä sijaitsevan aukion ympärille. Niiden lisäksi alueelle on suunniteltu loma-asukkaiden ja kuntalaisten yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten uimaranta ja retkeilysatama. Retkeilysatama palvelee myös Saimaalla liikkuvia veneilijöitä sekä risteilyaluksia. Puurakenteiden osalta työssäni on tutkittu liimapuulevyjen käyttökohteita ulko- ja sisätiloissa sekä visuaalista ilmettä rakennuksen eri osissa. Liimapuulevyjen tutkiminen liittyy Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosaston Puurakentamisen professuurin Stora Enso Timber Oy:lle tekemään tutkimusprojektiin, joka valmistui keväällä 2006.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Thesis advisor
Heikkinen, Pekka
Keywords
vacation housing, loma-asuminen, wood construction, puurakentaminen, glued laminated timber board, liimapuulevy
Other note
Citation