Akustisen tarraviestisovelluksen ja videopaikannuksen toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Department
Major/Subject
Interactive Digital Media
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
xiv, 73, [6]
Series
Abstract
Tämä työ toteutetaan osana Nokian Research Centerin, Mediatekniikan laitoksen ja Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen yhteisprojektia. Työ esittelee videopaikannusalustan sekä akustisen tarraviestisovelluksen suunnittelun ja toteutuksen. Työn tavoitteena on käyttöliittymäriippumattomuus ja langattomuus. Työ toteuttiin Pure Data -nimisellä ohjelmalla, tähän ladatulla GEM-laajennuksella sekä muutamalla itsetoteutetulla laajennuksella. Videopaikannus perustuu väripaikannuksen ideaan. Väripaikannus pystyy seuraamaan kävelyvauhdilla etenevää kohdetta tasaisessa valaistuksessa. Enintään kolmea väriä voidaan seurata samanaikaisesti. Tällöin yksi väri on primäärinen väri, jonka ympäriltä kahta muuta väriä etsitään. Usean värin käyttä mahdollistaa 3-DOF paikannuksen. Akustinen tarraviestisovellus mahdollistaa ääniviestien jättämisen valittuun paikkaan ja näiden myöhemmän toistamisen, kun käyttäjä kulkee paikkaan, johon viesti on tallennettu. Akustisen tarraviestisovelluksen toiminta on riippuvainen videopaikannuksen toiminnasta. Tasaisessa valaistuksessa sovellus toimii suunnitellusti, vaihtelevassa valaistuksessa sen toiminnassa esiintyy häiriöitä. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa tarraviestisovelluksen voisi toteuttaa ulkoilmassa, jolloin ihmiset voisivat jättää toisilleen viestejä tai vaikkapa neuvoja kuinka löytää paikasta toiseen. Videopaikannuksen toteutuksessa on pyritti huomioimaan mahdolliset uudet sitä hyödyntävät sovellukset ja ajatuksena onkin sen myöhempi hyödyntäminen.

This work was performed as a part of joint project of Nokia Research Center, Department of Media Technology and Department of Signal Processing and Acoustics. The thesis presents a case study, where a tracking platform and an audible sticker application is planned and implemented. The aim of the implementation is to develop operating system independent, wireless and mobile system. The system is implemented by a program called Pure Data, its external called GEM and some self-made externals. Video-based tracking was implemented by using color tracking method. Color tracker is able to track unhurriedly moving user in consistent lightning. It can track up to three colors: one primary color and two secondary colors. Secondary colors are tracked only in the neighborhood of the primary color. Several colors enable 3-DOF tracking. The audible sticker application enables users to leave audible messages to a specific point and to replay them later, when the user enters to the point, where the message is kept. The functionality of audible sticker application is based on tracking. The functionality of the application meats plans, when the application is run in consistent lightning. Some problems occur, when the application is run in inconsistent lightning. Basic principle of the whole project is that some day it would be possible to implement the audible sticker application outdoors, which would enable people leaving messages or even driving instructions to each others. Basic principle of the implementation of the video-based tracking platform is that it could be used also in future.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri; Prof.
Thesis advisor
Lokki, Tapio; Dosentti
Keywords
augmented reality audio, video tracking, sound rendering, 3-D sound, lisätty todellisuus, lisätty äänitodellisuus, paikannus, äänen renderöinti, 3-D ääni
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012185