Learning Centre

Collaboration possibilities in energy efficient land use

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eriksson, Robert
dc.contributor.author Lyytikäinen, Johanna
dc.date.accessioned 2020-12-28T10:11:55Z
dc.date.available 2020-12-28T10:11:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99978
dc.description.abstract Municipalities create, maintain and develop environments for habitants, business and public services. Municipalities can make different choices in land use, which have an Impact on our communities' structure and functions. In order to sustain our living environment in the long run, some choices are to be made because of the global warming. The build environment has a substantial role in this, since over 40 per cent of our energy consumption is caused by construction and property sectors. This work examines how we can best improve energy efficiency. Topics such as traffic, construction, energy production and the use and maintenance of property are covered. We can have an effect on energy efficiency by regulation and planning. However, these actions are not merely enough. In addition to regulation, collaboration between different actors from public and private sectors is needed in order to improve energy efficiency; truly innovative solutions require different actors to work co-operatively and combine their expertise. This research studies how we can improve energy efficiency by utilizing different collaboration and partnership models. The emphasis is in control and planning in land use. The process is examined from the city of Espoo's point of view. The research suggests that besides regulation alone, energy efficiency can be improved through collaboration (either through contracts between the actors or by establishing a specific development company for the purpose) or through informal negotiation process. en
dc.description.abstract Kunta pyrkii ylläpitämään ja kehittämään hyviä elin- ja toimintaympäristöjä asukkailleen, palveluilleen ja elinkeinoelämälle. Maankäytön ohjauksella ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi yhdyskuntiemme rakenteeseen ja toiminnallisuuteen. Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä ja sen vaikutuksiin varautua, jotta elinympäristömme olisi laadukas jatkossakin. Rakennetun ympäristön energiatehokkuus on nostettu keskeiseksi kehittämisen kohteeksi ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska yli 40 prosenttia yhdyskuntiemme energian loppukäytöstä aiheutuu rakentamisesta, rakennusten käytöstä ja ylläpidosta. Työ tarkastelee, mitkä toimet rakennetun ympäristön saralla ovat keskeisimpiä energiatehokkuuden parantamisessa. Toimissa käsitellään niin liikenteeseen, rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön kuin energiantuotantoonkin liittyviä näkökohtia. Maankäytön ohjauksella ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa suureen osaan toimista. Rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä ohjataan kaavoilla ja erilaisilla määräyksillä. Pelkät pakotteet eivät kuitenkaan enää riitä. Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää eri sektorien yhteistyötä; Innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä alueen eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää. Työssä tarkastellaan, miten energiatehokkuutta voidaan edistää eri yhteistyömalleilla kunnan ja yksityisen sektorin välillä. Työn pääpaino on maankäytön ohjauksessa ja suunnittelussa. Prosessia tarkastellaan Espoon kaupungin organisaation ja käytäntöjen kannalta. Energiatehokkuutta voidaan tutkimuksen mukaan edistää erilaisten määräysten lisäksi yhteistyömalleilla. jotka perustuvat joko erilaisiin sopimussuhteisiin tai erillisen kehitysyhtiön perustamiseen, tai osapuolten erilaisilla vapaamuotoisilla neuvotteluilla. fi
dc.format.extent v + 46
dc.language.iso fi en
dc.title Collaboration possibilities in energy efficient land use en
dc.title Yhteistyömahdollisuudet energiatehokkaan maankäytön edistämisessä fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.subject.keyword land use en
dc.subject.keyword maankäyttö fi
dc.subject.keyword energy efficiency en
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword partnership en
dc.subject.keyword kumppanuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122858809
dc.programme.major Kiinteistöoppi fi
dc.programme.mcode Maa-20 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Vitikainen, Arvo
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_05018
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 44645
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics