Learning Centre

Life-cycle cost management procedure in the maintenance phase of PPP projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salminen, Juha
dc.contributor.author Pohjola, Suvi
dc.date.accessioned 2020-12-23T17:49:22Z
dc.date.available 2020-12-23T17:49:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99741
dc.description.abstract The aim of this thesis was to develop a report and follow-up model for the Public Private Partnerships (PPP) projects that would monitor and report real estate life-cycle costs realizations, make predictions, and consistently compare different real estate life-cycle costs. The study was based on a general review of literature on PPP projects, lice-cycle management and property maintenance, as well as interviews. For the interviews, the Nordic Construction Company (NCC Oy) was chosen for their present property maintenance operations models. Also through the interviews the real estate maintenance management of different companies were compared in order to verify if their operational models could be applied to the PPP projects. The interviews revealed that the maintenance of PPP projects is planned to a greater extent than traditional projects; therefore, no appropriate standard of operations was found for the PPP projects. The maintenance stage project is driven by technical needs, while the maintenance of non-PPP projects is regulated by many other factors. As a result of this study a report and follow-up model for the PPP projects, with its own classification and follow-up matrix, will be implemented into all the PPP projects of NCC Oy. It will also be integrated into all the other systems of the company. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää raportointi- ja seurantamalli elinkaarihankkeille, jonka avulla voidaan seurata ja raportoida kiinteistön elinkaaren aikaisten kustannusten toteutumia ja tehdä ennusteita, sekä yhdenmukaisesti vertailla eri kiinteistökohteiden elinkaarikustannuksia. Tutkimus perustui kirjallisuus- ja haastattelututkimukseen. Kirjallisuusosuudessa perehdyttiin yleisesti rakennusten elinkaarihankkeisiin, elinkaarenhallintaan sekä kiinteistöjen ylläpitoon. Haastatteluosuudessa tutustuttiin kohdeyritykseen, NCC Oy:hyn, ja selvitettiin heidän nykyiset kiinteistöjen ylläpidon toimintamallit eli miten kiinteistöjen ylläpitoa hoidetaan ja ohjataan tällä hetkellä. Lisäksi haastatteluosuudessa selvitettiin miten erilaiset rakennus- ja kiinteistösektorin toimijat hoitavat kiinteistöjensä ylläpidon sekä voitaisiinko heidän toimintamalleja soveltaa myös elinkaarihankkeissa. Haastattelujen perusteella todettiin, että elinkaarihankkeiden ylläpito on pidemmälle suunniteltua kuin perinteisten hankkeiden. Lisäksi perinteisten hankkeiden ylläpitoa ohjaavat monet muutkin tekijät kuin pelkästään tekniset tarpeet. Näin ollen sellaisenaan elinkaarihankkeisiin soveltuvaa toimintamallia ei haastatteluissa löytynyt. Tutkimuksen tuloksena syntyi elinkaarihankkeiden seurantamalli, joka koostuu luodusta nimikkeistöstä sekä seurantataulukoista. Seurantamalliin tullaan liittämään kaikki NCC Oy:n vastuulla olevat elinkaarihankkeet ja myöhemmässä vaiheessa se tullaan myös liittämään yrityksen järjestelmiin. fi
dc.format.extent 106
dc.language.iso fi en
dc.title Life-cycle cost management procedure in the maintenance phase of PPP projects en
dc.title Ylläpitovaiheen kustannushallintamenettely rakennusten elinkaarihankkeissa fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.subject.keyword PPP project en
dc.subject.keyword elinkaarihanke fi
dc.subject.keyword life-cycle management en
dc.subject.keyword elinkaarihallinta fi
dc.subject.keyword property maintenance en
dc.subject.keyword kiinteistön ylläpito fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122358568
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode Rak-63 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_03174
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 44394
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics