Learning Centre

Välkyntämittareiden kalibrointimenetelmän kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hällström, Jari; TkT
dc.contributor.author Kara, Olli
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:28:37Z
dc.date.available 2011-12-08T09:28:37Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/996
dc.description.abstract Välkyntä on sähkön laatuongelma, joka johtuu sähköverkon jännitteen nopeista vaihteluista. Niitä aiheuttavat pääasiassa suuret kuormat, joiden verkosta ottama teho vaihtelee huomattavasti suhteessa verkon oikosulkutehoon kuorman kytkentäpisteessä. Jännitteen vaihteluiden haitoista suurin on valojen välkyntä, jota esiintyy jo hyvin pienillä, alle prosentin jännitteen vaihteluilla. Välkyntämittari on laite, joka mittaa sähköverkon jännitettä ja arvioi mittauksen perusteella valaistuksen välkynnän havaittavuuden. Tämä tapahtuu simuloimalla lampun, silmän ja aivojen toimintaa. Lisäksi välkyntämittari laskee tilastollisesti välkynnän häiritsevyysindeksin (Pst) kymmenen minuutin mittausjaksoille. Häiritsevyysindeksin arvo 1 vastaa koehenkilöiden avulla määritettyä välkynnän häiritsevyyskynnystä. Pidemmän ajan häiritsevyysindeksi (Plt) lasketaan peräkkäisistä Pst-arvoista. Välkyntämittarin rakenteen ja toiminnan määrittelee kansainvälinen standardi IEC 61000-4-15. Diplomityössä on kehitetty menetelmä ja laitteisto välkyntämittareiden kalibrointia varten. Menetelmä perustuu referenssimittariin, joka on rakennettu mahdollisimman tarkasti standardin mukaan ja jonka epävarmuutta on arvioitu. Laitteiston käyttöä on kokeiltu myös kaupallisen sähkönlaatuanalysaattorin kalibrointiin. fi
dc.description.abstract Flicker is a power quality issue which is caused by rapid fluctuations of supply voltage. The most common sources of voltage fluctuations are large loads which take rapidly changing inductive power from the supplying power system. Of all electric equipment, lamps are most sensitive to voltage fluctuations. Flicker is already perceptible for fluctuation levels of the order of a few percent. A flickermeter is a device that measures the voltage and thus evaluates the flicker perceptibility. This is done by simulating the behavior of lamp, eye and brain. A flickermeter also performs a statistical analysis for ten minute periods of the perceptibility data. The result of the statistical analysis is flicker severity index (Pst). Value 1 of the severity index corresponds with the irritability threshold of an average human observer. Long term flicker severity (Plt) is calculated from successive Pst-readings. International standard IEC 61000-4-15 defines the functional and design specifications of the flickermeter. For the master's thesis a method and equipment for calibration of flickermeters is developed. The method is based on reference flickermeter, which is constructed according to the standard as closely as possible. The uncertainty of the flickermeter is estimated and the system is tested by calibrating a commercial power quality analyzer. en
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Välkyntämittareiden kalibrointimenetelmän kehittäminen fi
dc.title Development of a Calibration Method for Flickermeters en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword power quality en
dc.subject.keyword flicker en
dc.subject.keyword flickermeter en
dc.subject.keyword calibration en
dc.subject.keyword sähkön laatu fi
dc.subject.keyword välkyntä fi
dc.subject.keyword välkyntämittari fi
dc.subject.keyword kalibrointi fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009663
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Power systems and high voltage engineering en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Power Systems and High Voltage Engineering Laboratory en
dc.contributor.lab Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_44262
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 34466
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics